Your search found 1 records, sorted by year and then date of acquisition.

1. Testing and Linkage to HIV Care in China: A Cluster-Randomised Trial. doc type
  Wu, Zunyou ; Tang, Zhenzhu ; Mao, Yurong ; VanVeldhuisen, Paul C. ; Ling, Walter ; Liu, David S. ; Shen, Zhiyong ; Detels, Roger ; Lan, Guanghua ; Erinoff, Lynda ; Lindblad, Robert ; Gu, Diane ; Tang, Houlin ; Hu, Lian ; Zhu, Qiuying ; Lu, Li ; Oden, Neal L. ; Hasson, Albert L. ; Zhao, Yan ; McGoogan, Jennifer M. ; Ge, Xianmin ; Zhang, Nanci ; Rou, Keming ; Zhu, Jinhui ; Wei, Hui ; Shi, Cynthia X. ; Jin, Xia ; Li, Jian ; Montaner, Julio S. G.
 Lancet HIV 2017;4(12):e555-e565. [doi: 10.1016/S2352-3018(17)30131-5].
 


Powered by DB/Text WebPublisher, from Inmagic WebPublisher PRO